Hóa chất

DUNG MÔI TOPSol A150

Mã sản phẩm : Mã số cas 64742 - 94 - 5
Giá bán : Liên hệ

Tên khác : Solvent naphtha (petroleum), Heavy aromatic

Đóng gói : 250 kg/phuy

Xuất xứ : Malaysia

Tình trạng : Còn hàng

Bảo hành : In trên bao bì

 

CÔNG DỤNG

 

      TOPSol A150 là hỗn hợp các hydrocarbon C 9-11 với hàm lượng thơm 98% mang lại khả năng hòa tan tốt. Nó có hàm lượng lưu huỳnh rất thấp. Dung môi đun sôi này bay hơi chậm và có điểm bốc cháy cao.

      Được sử dụng rộng rãi làm dung môi và dung dịch pha loãng trong ngành sơn, keo, mực in, nông nghiệp, gạch men, chất tẩy rửa, thuốc trừ sâu, nhựa và tẩy rửa gia dụng.

 

AN VĨNH PHÁT

SALES SPECIFICATION

 TOPSol A150

Property

Unit

Method

Min

Max

Notes

Appearance

None

Visual

Clear

 

 

Color , Saybolt

None

ASTM D156

28

 

 

Density at 15°C

kg/L

ASTM D4052

0.8820

0.9000

 

Density at 30°C

kg/L

ASTM D4052

Report

 

 

Distillation, IBP

°C

ASTM D1078

180.0

 

 

Distillation, DP

°C

ASTM D1078

 

220.0

 

Aromatics

%vol.

ASTM D1319

99.0

 

 

Flash point, PMCC

°C

ASTM D93

62.0

 

 

Refractive Index at 20°C

None

ASTM D1218

Report

 

(1)

 

 

 

 

 

 

Notes: (1) Typical 1.509

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT MSDS - Tải tại đây

 

CÔNG DỤNG

 

      TOPSol A150 là hỗn hợp các hydrocarbon C 9-11 với hàm lượng thơm 98% mang lại khả năng hòa tan tốt. Nó có hàm lượng lưu huỳnh rất thấp. Dung môi đun sôi này bay hơi chậm và có điểm bốc cháy cao.

      Được sử dụng rộng rãi làm dung môi và dung dịch pha loãng trong ngành sơn, keo, mực in, nông nghiệp, gạch men, chất tẩy rửa, thuốc trừ sâu, nhựa và tẩy rửa gia dụng.

 

AN VĨNH PHÁT

SALES SPECIFICATION

 TOPSol A150

Property

Unit

Method

Min

Max

Notes

Appearance

None

Visual

Clear

 

 

Color , Saybolt

None

ASTM D156

28

 

 

Density at 15°C

kg/L

ASTM D4052

0.8820

0.9000

 

Density at 30°C

kg/L

ASTM D4052

Report

 

 

Distillation, IBP

°C

ASTM D1078

180.0

 

 

Distillation, DP

°C

ASTM D1078

 

220.0

 

Aromatics

%vol.

ASTM D1319

99.0

 

 

Flash point, PMCC

°C

ASTM D93

62.0

 

 

Refractive Index at 20°C

None

ASTM D1218

Report

 

(1)

 

 

 

 

 

 

Notes: (1) Typical 1.509

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT MSDS - Tải tại đây

 

CÔNG DỤNG

 

      TOPSol A150 là hỗn hợp các hydrocarbon C 9-11 với hàm lượng thơm 98% mang lại khả năng hòa tan tốt. Nó có hàm lượng lưu huỳnh rất thấp. Dung môi đun sôi này bay hơi chậm và có điểm bốc cháy cao.

      Được sử dụng rộng rãi làm dung môi và dung dịch pha loãng trong ngành sơn, keo, mực in, nông nghiệp, gạch men, chất tẩy rửa, thuốc trừ sâu, nhựa và tẩy rửa gia dụng.

 

AN VĨNH PHÁT

SALES SPECIFICATION

 TOPSol A150

Property

Unit

Method

Min

Max

Notes

Appearance

None

Visual

Clear

 

 

Color , Saybolt

None

ASTM D156

28

 

 

Density at 15°C

kg/L

ASTM D4052

0.8820

0.9000

 

Density at 30°C

kg/L

ASTM D4052

Report

 

 

Distillation, IBP

°C

ASTM D1078

180.0

 

 

Distillation, DP

°C

ASTM D1078

 

220.0

 

Aromatics

%vol.

ASTM D1319

99.0

 

 

Flash point, PMCC

°C

ASTM D93

62.0

 

 

Refractive Index at 20°C

None

ASTM D1218

Report

 

(1)

 

 

 

 

 

 

Notes: (1) Typical 1.509

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT MSDS - Tải tại đây

 

CÔNG DỤNG

 

      TOPSol A150 là hỗn hợp các hydrocarbon C 9-11 với hàm lượng thơm 98% mang lại khả năng hòa tan tốt. Nó có hàm lượng lưu huỳnh rất thấp. Dung môi đun sôi này bay hơi chậm và có điểm bốc cháy cao.

      Được sử dụng rộng rãi làm dung môi và dung dịch pha loãng trong ngành sơn, keo, mực in, nông nghiệp, gạch men, chất tẩy rửa, thuốc trừ sâu, nhựa và tẩy rửa gia dụng.

 

 

AN VĨNH PHÁT

SALES SPECIFICATION

 TOPSol A150

Property

Unit

Method

Min

Max

Notes

Appearance

None

Visual

Clear

 

 

Color , Saybolt

None

ASTM D156

28

 

 

Density at 15°C

kg/L

ASTM D4052

0.8820

0.9000

 

Density at 30°C

kg/L

ASTM D4052

Report

 

 

Distillation, IBP

°C

ASTM D1078

180.0

 

 

Distillation, DP

°C

ASTM D1078

 

220.0

 

Aromatics

%vol.

ASTM D1319

99.0

 

 

Flash point, PMCC

°C

ASTM D93

62.0

 

 

Refractive Index at 20°C

None

ASTM D1218

Report

 

(1)

 

 

 

 

 

 

Notes: (1) Typical 1.509

 

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT MSDS - Tải tại đây

Print
Hóa chất khác
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
2018 Copyright © An Vĩnh Phát. Web design by Nina.vn
Thông tin liên hệ

Vui lòng để lại thông tin bên dưới hoặc hotline: (028) 6281 3425

Hotline tư vấn miễn phí: (028) 6281 3425