Hóa chất

Ethylbenzene

Mã sản phẩm : MÃ SỐ CAS 100 - 41 - 4
Giá bán : Liên hệ

Tên khác : Ethylbenzol; EB; Phenylethane

 

Đóng gói : 250 kg/phuy

Xuất xứ : Malaysia

Tình trạng : Còn hàng

Bảo hành : In trên bao bì

 

CÔNG DỤNG

 

       Ethylbenzene là một hợp chất hữu cơ có công thức C6H5CH2CH3.

       Đây là chất lỏng không màu, dễ cháy, có mùi tương tự xăng. Hydrocacbon thơm monocyclic này rất quan trọng trong ngành công nghiệp hóa dầu như một chất trung gian trong sản xuất styrene, tiền thân của polystyrene, một chất dẻo thông thường.

       Hơn 99% Ethylbenzene sản xuất được tiêu thụ trong sản xuất styrene. Ethylbenzene cũng được sử dụng để tạo ra các hóa chất khác, trong nhiên liệu, và như một dung môi trong mực, chất kết dính cao su, sơn dầu và sơn. Phơi nhiễm ethylbenzene có thể được xác định bằng cách kiểm tra các sản phẩm phân hủy trong nước tiểu

 

AN VĨNH PHÁT

SALES SPECIFICATION

ETHYL BENZEN

 

Property

Limit

Unit

Method

Vapor Pressure, Reid                     

5 Max

psi

ASTM D323 

Density @ 15.6degC

0.850 Min

g/cm3

ASTM D4052

Existent Gums/100 mL

5.0 Max

mg

ASTM D381          

Benzene

2 Max

WT%

ASTM D2360          

Toluene

50 Min

WT%          

ASTM D2360

Ethylbenzene

Report

WT%

ASTM D2360          

Xylenes, Total

Report

WT%

ASTM D2360 

Toluene + EB + Xylenes

76 Min      

WT%

Calculated

C9 & Heavier Aromatics  

8 Max

WT%         

ASTM D2360

Sulfur, Total

5 Max

ppm wt

ASTM D3961          

Doctor Test

Pass

 

ASTM D4952         

Chlorides, Total

1 Max

ppm wt

UOP 779          

Dist Ran, IBP

100 Min

°C

ASTM D86           

Dist Ran Temp @ 50%v

130 Max

°C

ASTM D86         

Dist Ran Temp @ 95%v

155 Max

°C

ASTM D86 

 

 

 

 

 

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT MSDS - Tải tại đây

 

CÔNG DỤNG

 

       Ethylbenzene là một hợp chất hữu cơ có công thức C6H5CH2CH3

       Đây là chất lỏng không màu, dễ cháy, có mùi tương tự xăng. Hydrocacbon thơm monocyclic này rất quan trọng trong ngành công nghiệp hóa dầu như một chất trung gian trong sản xuất styrene, tiền thân của polystyrene, một chất dẻo thông thường. 

       Hơn 99% Ethylbenzene sản xuất được tiêu thụ trong sản xuất styrene. Ethylbenzene cũng được sử dụng để tạo ra các hóa chất khác, trong nhiên liệu, và như một dung môi trong mực, chất kết dính cao su, sơn dầu và sơn. Phơi nhiễm ethylbenzene có thể được xác định bằng cách kiểm tra các sản phẩm phân hủy trong nước tiểu

 

AN VĨNH PHÁT

SALES SPECIFICATION

ETHYL BENZEN

 

Property

Limit

Unit

Method

Vapor Pressure, Reid                     

5 Max

psi

ASTM D323 

Density @ 15.6degC

0.850 Min

g/cm3

ASTM D4052

Existent Gums/100 mL

5.0 Max

mg

ASTM D381          

Benzene

2 Max

WT%

ASTM D2360          

Toluene

50 Min

WT%          

ASTM D2360

Ethylbenzene

Report

WT%

ASTM D2360          

Xylenes, Total

Report

WT%

ASTM D2360 

Toluene + EB + Xylenes

76 Min      

WT%

Calculated

C9 & Heavier Aromatics  

8 Max

WT%         

ASTM D2360

Sulfur, Total

5 Max

ppm wt

ASTM D3961          

Doctor Test

Pass

 

ASTM D4952         

Chlorides, Total

1 Max

ppm wt

UOP 779          

Dist Ran, IBP

100 Min

°C

ASTM D86           

Dist Ran Temp @ 50%v

130 Max

°C

ASTM D86         

Dist Ran Temp @ 95%v

155 Max

°C

ASTM D86 

 

 

 

 

 

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT MSDS - Tải tại đây

 

CÔNG DỤNG

 

       Ethylbenzene là một hợp chất hữu cơ có công thức C6H5CH2CH3

       Đây là chất lỏng không màu, dễ cháy, có mùi tương tự xăng. Hydrocacbon thơm monocyclic này rất quan trọng trong ngành công nghiệp hóa dầu như một chất trung gian trong sản xuất styrene, tiền thân của polystyrene, một chất dẻo thông thường. 

       Hơn 99% Ethylbenzene sản xuất được tiêu thụ trong sản xuất styrene. Ethylbenzene cũng được sử dụng để tạo ra các hóa chất khác, trong nhiên liệu, và như một dung môi trong mực, chất kết dính cao su, sơn dầu và sơn. Phơi nhiễm ethylbenzene có thể được xác định bằng cách kiểm tra các sản phẩm phân hủy trong nước tiểu

 

AN VĨNH PHÁT

SALES SPECIFICATION

ETHYL BENZEN

 

Property

Limit

Unit

Method

Vapor Pressure, Reid                     

5 Max

psi

ASTM D323 

Density @ 15.6degC

0.850 Min

g/cm3

ASTM D4052

Existent Gums/100 mL

5.0 Max

mg

ASTM D381          

Benzene

2 Max

WT%

ASTM D2360          

Toluene

50 Min

WT%          

ASTM D2360

Ethylbenzene

Report

WT%

ASTM D2360          

Xylenes, Total

Report

WT%

ASTM D2360 

Toluene + EB + Xylenes

76 Min      

WT%

Calculated

C9 & Heavier Aromatics  

8 Max

WT%         

ASTM D2360

Sulfur, Total

5 Max

ppm wt

ASTM D3961          

Doctor Test

Pass

 

ASTM D4952         

Chlorides, Total

1 Max

ppm wt

UOP 779          

Dist Ran, IBP

100 Min

°C

ASTM D86           

Dist Ran Temp @ 50%v

130 Max

°C

ASTM D86         

Dist Ran Temp @ 95%v

155 Max

°C

ASTM D86 

 

 

 

 

 

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT MSDS - Tải tại đây

 

CÔNG DỤNG

 

       Ethylbenzene là một hợp chất hữu cơ có công thức C6H5CH2CH3

       Đây là chất lỏng không màu, dễ cháy, có mùi tương tự xăng. Hydrocacbon thơm monocyclic này rất quan trọng trong ngành công nghiệp hóa dầu như một chất trung gian trong sản xuất styrene, tiền thân của polystyrene, một chất dẻo thông thường. 

       Hơn 99% Ethylbenzene sản xuất được tiêu thụ trong sản xuất styrene. Ethylbenzene cũng được sử dụng để tạo ra các hóa chất khác, trong nhiên liệu, và như một dung môi trong mực, chất kết dính cao su, sơn dầu và sơn. Phơi nhiễm ethylbenzene có thể được xác định bằng cách kiểm tra các sản phẩm phân hủy trong nước tiểu

 

 

AN VĨNH PHÁT

SALES SPECIFICATION

ETHYL BENZEN

 

Property

Limit

Unit

Method

Vapor Pressure, Reid                     

5 Max

psi

ASTM D323 

Density @ 15.6degC

0.850 Min

g/cm3

ASTM D4052

Existent Gums/100 mL

5.0 Max

mg

ASTM D381          

Benzene

2 Max

WT%

ASTM D2360          

Toluene

50 Min

WT%          

ASTM D2360

Ethylbenzene

Report

WT%

ASTM D2360          

Xylenes, Total

Report

WT%

ASTM D2360 

Toluene + EB + Xylenes

76 Min      

WT%

Calculated

C9 & Heavier Aromatics  

8 Max

WT%         

ASTM D2360

Sulfur, Total

5 Max

ppm wt

ASTM D3961          

Doctor Test

Pass

 

ASTM D4952         

Chlorides, Total

1 Max

ppm wt

UOP 779          

Dist Ran, IBP

100 Min

°C

ASTM D86           

Dist Ran Temp @ 50%v

130 Max

°C

ASTM D86         

Dist Ran Temp @ 95%v

155 Max

°C

ASTM D86 

 

 

 

 

 

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT MSDS - Tải tại đây

Print
Hóa chất khác
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
2018 Copyright © An Vĩnh Phát. Web design by Nina.vn
Thông tin liên hệ

Vui lòng để lại thông tin bên dưới hoặc hotline: (028) 6281 3425

Hotline tư vấn miễn phí: (028) 6281 3425