Hóa chất

Hydrogen peroxide

Mã sản phẩm :
Giá bán : Liên hệ

Đóng gói : 250 kg/phuy

Xuất xứ : Malaysia

Tình trạng : Còn hàng

Bảo hành : In trên bao bì

 

CÔNG DỤNG 

 

     Hydrogen peroxide là một hợp chất hóa học có công thức H2O2. Ở dạng tinh khiết, nó là chất lỏng không màu,  hơi nhớt hơn nước. Hydro peroxide là peroxit đơn giản nhất (một hợp chất với một liên kết duy nhất oxy-oxy).

     Được sử dụng như chất oxy hóa, chất tẩy trắng và chất khử trùng.

     Nồng độ Hydro peroxit, hay "peroxide cao cấp", là một loại oxy hoạt tính và đã được sử dụng làm nhiên liệu phóng rocket. Hóa học của nó bị chi phối bởi bản chất của liên kết peroxide không ổn định.

     Hydro peroxit không ổn định và phân hủy dần trong sự hiện diện của bazơ hoặc chất xúc tác. Do sự không ổn định của nó, hydrogen peroxide thường được bảo quản với chất ổn định trong dung dịch axit yếu.

     Hydro peroxit được tìm thấy trong các hệ thống sinh học bao gồm cơ thể người. Enzyme sử dụng hoặc phân hủy hydrogen peroxide được phân loại như peroxidase

 

AN VĨNH PHÁT

SALES SPECIFICATION

HYROGEN PEROXIDE

Property

Units

Limits

H2O2 Content   

g/100g 

> = 35,0

Decomposition Rate (96°C/16h

%

< = 5.0

pH Value (Directly Measured)   

 

< = 4.0

Residue after evaporation  ppm

ppm 

< = 20

Arsenic (As)     

ppm 

< = 0.02 

Iron (Fe)   

ppm 

< = 0.05 

Copper (Cu)   

ppm 

< = 0.01 

Cadmium (Cd)   

ppm 

< = 0.02 

Lead (Pb)   

ppm 

< = 0.02

Chromium (Cr)   

ppm 

< = 0.10

Conductivity   

µS/cm 

< = 60  

Acidity    

< = 0.03 

Phosphate as (PO4)  

ppm 

< = 10.0

 

 

 

 

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT MSDS - Tải tại đây

 

CÔNG DỤNG

 

     Hydrogen peroxide là một hợp chất hóa học có công thức H2O2. Ở dạng tinh khiết, nó là chất lỏng không màu, hơi nhớt hơn nước. Hydro peroxide là peroxit đơn giản nhất (một hợp chất với một liên kết duy nhất oxy-oxy). 

     Được sử dụng như chất oxy hóa, chất tẩy trắng và chất khử trùng. 

     Nồng độ Hydro peroxit, hay "peroxide cao cấp", là một loại oxy hoạt tính và đã được sử dụng làm nhiên liệu phóng rocket. Hóa học của nó bị chi phối bởi bản chất của liên kết peroxide không ổn định.

     Hydro peroxit không ổn định và phân hủy dần trong sự hiện diện của bazơ hoặc chất xúc tác. Do sự không ổn định của nó, hydrogen peroxide thường được bảo quản với chất ổn định trong dung dịch axit yếu. 

     Hydro peroxit được tìm thấy trong các hệ thống sinh học bao gồm cơ thể người. Enzyme sử dụng hoặc phân hủy hydrogen peroxide được phân loại như peroxidase

 

AN VĨNH PHÁT

SALES SPECIFICATION

HYROGEN PEROXIDE

Property

Units

Limits

H2O2 Content   

g/100g 

> = 35,0

Decomposition Rate (96°C/16h

%

< = 5.0

pH Value (Directly Measured)   

 

< = 4.0

Residue after evaporation  ppm

ppm 

< = 20

Arsenic (As)     

ppm 

< = 0.02 

Iron (Fe)   

ppm 

< = 0.05 

Copper (Cu)   

ppm 

< = 0.01 

Cadmium (Cd)   

ppm 

< = 0.02 

Lead (Pb)   

ppm 

< = 0.02

Chromium (Cr)   

ppm 

< = 0.10

Conductivity   

µS/cm 

< = 60  

Acidity    

< = 0.03 

Phosphate as (PO4)  

ppm 

< = 10.0

 

 

 

 

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT MSDS - Tải tại đây

 

CÔNG DỤNG

 

     Hydrogen peroxide là một hợp chất hóa học có công thức H2O2. Ở dạng tinh khiết, nó là chất lỏng không màu, hơi nhớt hơn nước. Hydro peroxide là peroxit đơn giản nhất (một hợp chất với một liên kết duy nhất oxy-oxy). 

     Được sử dụng như chất oxy hóa, chất tẩy trắng và chất khử trùng. 

     Nồng độ Hydro peroxit, hay "peroxide cao cấp", là một loại oxy hoạt tính và đã được sử dụng làm nhiên liệu phóng rocket. Hóa học của nó bị chi phối bởi bản chất của liên kết peroxide không ổn định.

     Hydro peroxit không ổn định và phân hủy dần trong sự hiện diện của bazơ hoặc chất xúc tác. Do sự không ổn định của nó, hydrogen peroxide thường được bảo quản với chất ổn định trong dung dịch axit yếu. 

     Hydro peroxit được tìm thấy trong các hệ thống sinh học bao gồm cơ thể người. Enzyme sử dụng hoặc phân hủy hydrogen peroxide được phân loại như peroxidase

 

AN VĨNH PHÁT

SALES SPECIFICATION

HYROGEN PEROXIDE

Property

Units

Limits

H2O2 Content   

g/100g 

> = 35,0

Decomposition Rate (96°C/16h

%

< = 5.0

pH Value (Directly Measured)   

 

< = 4.0

Residue after evaporation  ppm

ppm 

< = 20

Arsenic (As)     

ppm 

< = 0.02 

Iron (Fe)   

ppm 

< = 0.05 

Copper (Cu)   

ppm 

< = 0.01 

Cadmium (Cd)   

ppm 

< = 0.02 

Lead (Pb)   

ppm 

< = 0.02

Chromium (Cr)   

ppm 

< = 0.10

Conductivity   

µS/cm 

< = 60  

Acidity    

< = 0.03 

Phosphate as (PO4)  

ppm 

< = 10.0

 

 

 

 

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT MSDS - Tải tại đây

 

CÔNG DỤNG

 

     Hydrogen peroxide là một hợp chất hóa học có công thức H2O2. Ở dạng tinh khiết, nó là chất lỏng không màu, hơi nhớt hơn nước. Hydro peroxide là peroxit đơn giản nhất (một hợp chất với một liên kết duy nhất oxy-oxy). 

     Được sử dụng như chất oxy hóa, chất tẩy trắng và chất khử trùng. 

     Nồng độ Hydro peroxit, hay "peroxide cao cấp", là một loại oxy hoạt tính và đã được sử dụng làm nhiên liệu phóng rocket. Hóa học của nó bị chi phối bởi bản chất của liên kết peroxide không ổn định.

     Hydro peroxit không ổn định và phân hủy dần trong sự hiện diện của bazơ hoặc chất xúc tác. Do sự không ổn định của nó, hydrogen peroxide thường được bảo quản với chất ổn định trong dung dịch axit yếu. 

     Hydro peroxit được tìm thấy trong các hệ thống sinh học bao gồm cơ thể người. Enzyme sử dụng hoặc phân hủy hydrogen peroxide được phân loại như peroxidase

 

 

AN VĨNH PHÁT

SALES SPECIFICATION

HYROGEN PEROXIDE

 

Property

Units

Limits

H2O2 Content   

g/100g 

> = 35,0

Decomposition Rate (96°C/16h

%

< = 5.0

pH Value (Directly Measured)   

 

< = 4.0

Residue after evaporation  ppm

ppm 

< = 20

Arsenic (As)     

ppm 

< = 0.02 

Iron (Fe)   

ppm 

< = 0.05 

Copper (Cu)   

ppm 

< = 0.01 

Cadmium (Cd)   

ppm 

< = 0.02 

Lead (Pb)   

ppm 

< = 0.02

Chromium (Cr)   

ppm 

< = 0.10

Conductivity   

µS/cm 

< = 60  

Acidity    

< = 0.03 

Phosphate as (PO4)  

ppm 

< = 10.0

 

 

 

 

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT MSDS - Tải tại đây

Print
Hóa chất khác
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
2018 Copyright © An Vĩnh Phát. Web design by Nina.vn
Thông tin liên hệ

Vui lòng để lại thông tin bên dưới hoặc hotline: (028) 6281 3425

Hotline tư vấn miễn phí: (028) 6281 3425