Tin tức

Lợi ích của Quản lý Hóa chất

Quản lý hóa chất một cách có trách nhiệm làm giảm nguy cơ phơi nhiễm hóa chất nguy hại cho người lao động, môi trường và khách hàng. Nâng cao nhận thức và mối quan tâm về những rủi ro liên quan đến các yêu cầu pháp lý, những cam kết trong chuỗi cung ứng cũng như sự chú trọng vào quản lý hóa chất của ngành công nghiệp. Một vài trong số những rủi ro này được thể hiện trong hình ảnh dưới đây:

 

 

Cam kết quản lý hóa chất một cách có trách nhiệm đã được chứng minh sẽ mang lại cho công ty quý vị lợi thế cạnh tranh rõ ràng, do các chương trình quản lý hóa chất hiệu quả giúp giảm chi phí trực tiếp và/ hoặc chi phí tiềm ẩn liên quan đến những rủi ro này. Việc áp dụng các hoạt động đảm bảo sự bền vững cao hơn sẽ đảm bảo sự tăng trưởng và thành công trong tương lai cho công ty quý vị!

Print
Tin tức khác
Chúng ta thường nghĩ rằng hoá chất rất độc hại và không nên sử dụng hoặc tiếp xúc với hoá chất. Thế nhưng, cũng cần biết rằng hoá..
Hoá chất có vai trò quan trọng đối với đời sống; những lợi ích của chúng là rất to lớn và đã được ghi nhận, từ hoá..
2018 Copyright © An Vĩnh Phát. Web design by Nina.vn
Thông tin liên hệ

Vui lòng để lại thông tin bên dưới hoặc hotline: 028 6281 3425

Hotline tư vấn miễn phí: 028 6281 3425